Versjon 2.0-
Share&Compare!
Rangering


ip5_rangliste_NO_300px
Fra versjon 2.0 av iDeserveThis beregnes det en score for hver registrering av aktivitet du gjør i App'en. Denne score vises i bildet Rangering.

Alle de forhåndsdefinerte oppgavene har en fast score uavhengig av hva som er lagt inn som belønning, og din score beregnes for dag, uke og måned.

I dette bildet vises også de 3 høyeste score blant de du er koblet sammen med, inklusiv din egen score - hvis du har score blant de tre høyeste.

Det er 6 forskjellige score lister som er delt inn i periodene "I dag", "I går", "Denne uken", "Forrige uke", "Denne måned" og "Forrige måned". Ditt brukernavn vil ha grønn bakgrunn i disse listene, mens førsteplass vil ha gul bakgrunn (hvis det ikke er deg - da er den grønn).

Hvis du ikke ser brukernavnet ditt på en av listene, kan du klikke på listen for å få se hele listen, inkludert deg selv.

For å koble sammen med venner -
les her...

Detaljert rangering

ip5_rangdetalj_NO_300px
Ved å trykke på en liste i rangeringsbildet åpnes en detaljert rangeringsliste, hvor du og alle de du er koblet sammen med er listet med score og plassering.

Trykk tilbakeknappen (pil til venstre oppe i bildet) for å gå tilbake til de andre rangeringslistene.Neste
Forrige