Versjon 2.0-
Share&Compare!
Koblinger


idt_scsh_liste_koblinger_WEB_UH_NO
I dette bildet listes alle brukerne du har koblet app'en sammen med. Fra versjon 2.5 inkluderer dette også brukere av App'en iDeserveControl, hvor f.eks. foreldre/foresatte får oversikt over dine registreringer. Med tjenesten Kontroll på iDeserveControl App'en må dine registreringer godkjennes av denne brukeren, før verdien av den registrerte aktiviteten telles med.

En kobling kan ha 4 forskjellige statuser som vises som overskrift med grønn, blå eller rød bakgrunn. Statusen "Venter svar" og "Forespørsel" har blå bakgrunn, hvor den første indikerer at du venter på svar på en forespørsel du har sendt, mens den andre betyr at en bruker har bedt om å få koble seg til App'en din. I det siste tilfellet kan du velge å "Godta" eller "Avvise".

Den tredje statusen er "Aktiv" med grønn bakgrunn, og betyr at du har en aktiv kobling til denne brukeren. Den fjerde og siste statusen er "Inaktiv" med rød bakgrunn, og betyr at denne brukeren har slettet koblingen til App'en din.

Du kan når som helst trykke "Slett"-knappen for å slette kobling til en bruker.

Trykk oppdaterknappen oppe i venstre hjørne for å lese inn listen på nytt (listen leses inn automatisk hver gang du velger dette bildet).
Søk etter brukere

idt_scsh_soke_bruker2_WEB_UH_NO
Ved å trykke søkeknappen oppe i høyre hjørne kommer du til søkebildet hvor du kan søke etter brukernavn for andre som også bruker iDeserveThis App'en, eller brukere av iDeserveControl App'en.

Skriv inn brukernavnet til den du skal søke etter, eller de første bokstavene i brukernavnet, og deretter søkeknappen på skjermtastaturet. Du vil nå få opp en liste over brukernavn som stemmer med det du skrev inn. Vær oppmerksom på at kun de 25 første treffene listes, slik at du bør passe på å skrive nok mange bokstaver til at antall treff blir mindre enn 25.

Du sender tilkoblingsforespørsel ved å trykke den grønne knappen til høyre for brukernavnet. Om brukeren allerede er tilkoblet i App'en din vises et grått bildet av to personer, og det er ikke mulig å velge denne.
Neste
Forrige