Versjon 1.5-
Belønning


idt_scsh_reg_belonning_WEB_UH_NO
I dette bildet registrer du belønningene etter hver som du mottar dem. Du kan også registrere fratrekk i belønning, i tilfelle foreldrene dine ikke er helt fornøyd med arbeidet du gjør…

I listen ser du alle registreringene som er gjort for valgt periode, med verdier for den enkelte belønning/fratrekk, samt eventuelle kommentarer du har lagt til.

Øverst ser du status for opptjent belønning, mottatt belønning, fratrekk og belønning til gode, for valgt periode.

For periodevalgene uke og måned, kan du bla deg frem og tilbake en uke/måned om gangen med pilknappene.

Registrering av en ny belønning/fratrekk gjør du ved å trykke på + knappen oppe i høyre gjørne, og for å gjøre endringer på en eksisterende belønning/fratrekk, trykker du på den aktuelle belønningen/fratrekk.Funksjonalitet i dette bildet

nok_50pst
Belønning registreres pr type belønning, og i bildet vil listen med registrerte belønninger begynne med navnet på denne.

add button
Trykk på + knappen oppe i høyre hjørne for å legge til en ny belønning/fratrekk.

BelVelgPeriodeSeg_50pst_NO
Velg belønning periode ved å trykke på uke, måned eller "Velg periode". "Velg periode" fører til at pilknappene endres til knapper du velger FRA og TIL dato (se nedenfor).

idt_scsh_reg_belonning_HeaderMnd_WEB_UH_NO
Det røde feltet viser perioden du har valgt.

idt_scsh_reg_belonning_headerSummer_WEB_UH_NO
Tallene for opptjent belønning, mottatt belønning, fratrekk og belønning til gode, vises alltid for valgt periode.


prev_butt_50pst
Bla en uke eller måned tilbake.

nextbutt_50pst
Bla en uke eller måned fremover.

idt_scsh_reg_belonning_listeRegistrering_WEB_UH_NO
Hver registrering vises som Mottatt eller Fratrekk, med tilhørende verdi helt til høyre. Perioden belønningen eller fratrekket gjelder for vises som ukenummer eller måned. I tillegg vises en kommentar til belønningen/fratrekket, hvis du har lagt inne dette.

Versjon 2.5
idt_scsh_reg_belonning_ventGodkjenn_WEB_UH_NO
Venter på godkjenning fra tilknyttet kontrollbruker (f.eks. foreldre/foresatte). Verdien regnes ikke med før den er godkjent, og den vil da vises som et sort tall med grå bakgrunn.
NB! Hvis det ikke er tilknyttet noen kontrollbrukere, godkjennes registreringen automatisk og regnes med i summene øverst i bildet med en gang.

Ny/endre belønning/fratrekk

idt_scsh_ny_belonning_WEB_UH_NO
Du trykker + ikonet oppe i høyre hjørne i belønning bildet for å legge til en ny mottatt belønning eller fratrekk i belønning. Trykk på en eksisterende mottatt belønning eller fratrekk i belønning, for å endre opplysninger. Du kommer inn i bildet vist til høyre, hvor du registrerer opplysninger om mottatt/fratrekk i belønning.


bel_mot_fra_seg_50pst_no
Velg mellom mottatt belønning, og fratrekk i belønning.

idt_scsh_ny_belonning_verdi_WEB_UH_NO
Legg inn mottatt/fratrekk verdi.


bel_reg_detbut_50pst_no
Hvis du ønsker å endre belønning type trykker du den blå detaljkanppen til høyre midt i bildet. Du kan kun velge blant belønning typer som er aktiv for den perioden du registrerer mottatt/fratrekk for. Se neste punkt for periode.


bel_uke_mnd_seg_50pst_no
Du må velge perioden den mottatte belønningen eller fratrekket gjelder for. Hvis det er en ny mottatt belønning/fratrekk vil perioden være satt til det samme som i belønning oversiktsbildet. Hvis du ønsker å endre dette velger du først uke eller måned.

idt_scsh_ny_belonning_velgUkenr_WEB_UH_NO
Deretter velger du ukenummer eller måned nummer ved å trykke + eller - knappene for uke eller måned.Neste
Forrige