Endre belønning type


innstillinger knapp40pst
Når du trykker knappen Innstillinger oppe i høyre hjørne i Aktivitetsbildet kommer du til en liste over App'ens Innstillingsmuligheter.


idt_scsh_liste_innstillinger_kuttet_WEB_UH_NO
Velg Belønning fra listen.idt_scsh_liste_belonning_type_kuttet_WEB_UH_NOAlle belønningene er listet i dette første belønningbildet (til høyre).

add button
Trykk på + knappen oppe i høyre hjørne for å legge til en ny belønning. Velg en belønning i listen for å åpne og endre innstillingene til belønningen.
Endre innstillingene til eksisterende belønning type


idt_screen_no_ebelonning40pstpart
Når du velger en belønning fra listen, åpnes bildet hvor du kan endre belønningens innstillinger.

I dette bildet kan du endre navn og beskrivelse på belønningen, ved å trykke i feltene og endre teksten.

I tillegg kan du endre antall desimaler for belønning verdi. Dette gjør du ved å trykke + og - på knappen ved siden av. Antall desimaler kan være mellom 0 og 2.Legg til en ny belønning type

add button
Trykk + knappen oppe i høyre hjørne, fra belønning liste bildet, for å legge til en ny belønning.

leggtilnybelonning
Legg inn belønning navn, beskrivelse og antall desimaler for belønning verdi.


Slett belønning type
Det er kun mulig å slette belønninger du har lagt til i App'en. Du vil se en søppelbøtte deletebutt oppe i høyre hjørne i belønningliste bildet for disse belønningene. Trykk denne knappen for å slette en belønning.
Neste
Forrige