Endre oppgaver


innstillinger knapp40pst
Når du trykker knappen Innstillinger oppe i høyre hjørne i Aktivitetsbildet kommer du til en liste over App'ens Innstillingsmuligheter.

idt_scsh_liste_innstillinger_kuttet_WEB_UH_NO
Velg Oppgaver fra listen.idt_scsh_velg_aktive_aktiviteter_WEB_UH_NO
Alle oppgavene er listet i dette første oppgavebildet. Her kan du aktivere og deaktivere hver enkelt oppgave, slik at du kan gjøre aktivitetslisten kortere og mer oversiktlig.

add button
Trykk på + knappen oppe i høyre hjørne for å legge til en ny oppgave. Velg en oppgave i listen for å åpne og endre innstillingene til oppgaven.

Endre innstillingene til en eksisterende oppgave

oppgendre_300px_NO
Når du velger en oppgave fra listen, åpnes bildet hvor du kan endre oppgavens innstillinger.

Øverst til høyre i bildet er det en bryter for å slå oppgavens aktiv status av/på. Under denne bryteren kan man endre oppgave navn, beskrivelse, type belønning, belønning verdi og innstillinger for påminnelse. Trykk i feltet for navn og beskrivelse for å endre disse.

Endring av belønning verdi gjøres på samme måte, trykk i feltet for belønning verdi og endre verdien.

For å endre oppgavens ikon må du trykke detaljknappen (blå pilknapp) til høyre for ikonet som er valgt.

iconliste_150px_NO
Rull bildet opp/ned til du finner ikonet du ønsker å bruke, og trykk på ikonet for å velge.
For å endre type belønning må du trykke detaljknappen (blå pilknapp) til høyre for belønning.


velgbelonningtype


Rull hjulet til ønsket belønning type og trykk Velg knappen.


Påminnelser slås av/på med bryteren ved siden av oversikriften "Påminnelse". Trykk påminnelse detaljknapp (blå pilknapp) til høyre i bildet for å endre påminnelse innstillinger.


idt_screen_no_epaaminnelse40pst
Øverst i bildet velger du om påminnelsen skal repeteres Hver uke, eller med flere Uker mellom. Hvis du velger Uker mellom, må du også legge inn antall uker i feltet under, ved å trykke + eller - på knappen ved siden av (hver 2. uke settes automatisk med dette valget, men det kan endres). For hver enkelt ukedag velger du påminnelse av/på, og klokkeslettet påminnelsen skal komme. Trykk i klokkeslettfeltet for å åpne klokkeslettvelgeren.
velgklokkeslett


Rull hjulene for å velge ønsket klokkeslett, og trykk deretter Velg knappen.Trykk
Endre oppgave knappen oppe i venstre hjørne for å lagre innstillingene og gå tilbake til Endre oppgave bildet.

Trykk
Tilbake/Lagre knappen for å lagre oppgave innstillingene og gå tilbake til oppgave listen. Fra oppgave liste bildet trykker du Tilbake knappen oppe i venstre hjørne, og fra Innstillinger bildet trykker du Aktivitet knappen oppe i venstre hjørne for å gå tilbake til aktivitetsbildet.


Legg til ny oppgave

add button
Trykk + knappen oppe i høyre hjørne fra oppgave liste bildet, for å legge til en ny oppgave.


oppgave_endre_ny_300px_NO
Legg til oppgave navn, beskrivelse og de andre opplysningene som for eksisterende oppgaver. Du må huske å legge til belønning verdi! Hvis belønning verdi mangler vil du ikke kunne registrere aktivitet på oppgaven.


Slett oppgave
Det er kun mulig å slette oppgaver du selv har lagt til i App'en. Du vil se en søppelbøtte deletebutt oppe i høyre hjørne i oppgaveliste bildet for disse oppgavene. Trykk denne knappen for å slette en oppgave.
Neste
Forrige