Aktivitet detaljer

idt_scsh_liste_uke_aktivitet_WEB_UH_NO
Her listes detaljer om alt som er registrert på de forskjellige oppgavene i valgt periode. Man kan velge uke eller måned som tidsperiode, og det er to detaljeringsnivåer for begge tidsperiodene. På første nivå listes alle oppgavene med sum fortjeneste og antall registreringer, i tillegg vises sum fortjeneste for perioden øverst i bildet. På andre nivå listes alle registreringer for valgt oppgave, med informasjon om registrert tidspunkt og belønning. Øverst i bildet vises sum fortjeneste for oppgaven for valgt periode.


idt_scsh_liste_uke_aktivitet_headerKnapp_WEB_UH_NO
Denne knappen viser ukenummer og sum fortjeneste for denne uken (for alle oppgavene i listen). Dette er identisk når man velger måned som tidsperiode.

hjemukeknapp_50pst
Trykk denne knappen for å komme tilbake til aktivitetsbildet (registrering av aktivitet). Dette er identisk når man velger måned som tidsperiode.

prev_butt_50pst
Bla en uke/måned tilbake.

nextbutt_50pst
Bla en uke/måned fremover.

nok_50pst
Type belønning vises øverst i bildet.


idt_scsh_liste_uke_aktivitet_linje_WEB_UH_NO
Trykk på en oppgave i listen for å se detaljer om hver enkelt registrering for denne oppgaven.


idt_scsh_detaljliste_uke_aktivitet_WEB_UH_NO
Hver enkelt registrering for den valgte oppgaven listes med informasjon om dag, dato og klokkeslett for registreringen.

Versjon 2.5
I det grå feltet hvor det står "Godkjent selv - før iDControl", vil det stå brukernavn og tidspunkt for godkjenning av aktivitet, hvis App'en er tilknyttet iDeserveControl med Kontrolltjeneste aktiv. Aktiviteter som er registrert før iDeserveControl kontrolltjeneste tas i bruk, vil ha tekst som i bildet når denne tjenesten tas i bruk. Så lenge denne tjenesten ikke er i bruk vil dette feltet ikke vises.idt_scsh_endre_detaljliste_uke2_kuttet_aktivitet_WEB_UH_NO
Trykk Rediger knappen oppe i høyre hjørne for å sette listen i redigeringsmodus.

Rediger knappen endrer navn til Ferdig, og et Slett ikon vises foran hver enkelt registrering. Trykk på Slett ikonet på den linjen/registreringen du ønsker å slette.

Det dukker opp en Slett knapp til høyre på linjen, når du trykker på Slett ikonet på en registrering. Trykk Slett knappen for å slette registreringen. Trykk Ferdig knappen når du er ferdig med å slette.


idt_scsh_endre_detaljliste_uke_aktivitet_linje_WEB_UH_NO
En annen måte å slette en registrering er å dra en finger fra venstre mot høyre på linjen du ønsker å slette. Trykk slett knappen som dukker opp til høyre på linjen for å slette registreringen.


returnfromdetail_50pst
Trykk på Tilbake knappen for å gå tilbake til Aktivitet detaljer listen.

Neste
Forrige