Aktivitet

idt_scsh_reg_aktivitet_WEB_UH_NO
Dette er App'ens hovebilde hvor du legger inn arbeidet du gjør på den enkelte oppgave..

Etter hvert som du utfører oppgaver legger du det enkelt inn i App’en ved å trykke på en knapp. Øverst i aktivitetslisten ser du hele tiden hvor mye du har tjent pr dag, uke og måned. Du kan bla deg frem og tilbake mellom dager, uker og måneder, for å se hva du har gjort og hvor mye du har tjent.

Registrering av en oppgave gjør du ved å trykke en gang på oppgavens + knapp. Du kan registrere samme oppgave flere ganger samme dag ved å trykke flere ganger på oppgavens + knapp. Du kan fjerne registreringer ved å trykke på oppgavens – knapp.Funksjonalitet i dette bildet

Plus_50pst
Legg til en aktivitet. Trykk flere ganger for å registrere flere samme dag.
Minus_50pst
Trekk fra aktivitet. Trykk flere ganger for å fjerne flere samme dag.

verdileggtiltrekkfra_50pst
Sum verdi for oppgave denne dagen. Trykk - knappen for å slette en aktivitet.

verdiantall_50pst
Antall ganger oppgaven er registrert denne dagen (her 5 ganger).


Versjon 2.5
idt_scsh_reg_aktivitet_ventGodkjenn_WEB_UH_NO
Venter på godkjenning fra tilknyttet kontrollbruker (f.eks. foreldre/foresatte). Verdien regnes ikke med før den er godkjent, og den vil da vises som et grønt tall med både + og - knapper bak (i dette tilfellet er det allerede godkjent 2 ganger, mens den 3. venter på godkjenning).
NB! Hvis det ikke er tilknyttet noen kontrollbrukere, godkjennes registreringen automatisk og regnes med i dag-, uke- og månedsum med en gang.


prev_butt_50pst
Bla en dag tilbake. I detaljvisning blar man en uke eller måned tilbake.

nextbutt_50pst
Bla en dag fremover. I detaljvisning blar man en uke eller måned frem.

valgtukedag_50pst
Ukedag med rød bakgrunn er dagen som vises i bildet.

nok_50pst
Type belønning vises øverst i bildet.

idt_scsh_reg_aktivitet_knappHjem_WEB_UH_NO
Den grønne knappen viser hvilken periode (dag, uke, måned) som vises i bildet. Trykk knappen med 'hjem' ikonet for å komme til dagen i dag. Trykk på en av de blå knappene for å velge en annen periode. Tallet på dag knappen, viser verdien av alle aktiviter utført denne dagen, det samme gjelder for uke og måned.

idt_scsh_reg_aktivitet_knappUke_WEB_UH_NO
Den blå knappen i midten viser den totale verdien i valgt uke. Trykk denne knappen for å gå til detaljvisning for uke.

idt_scsh_reg_aktivitet_knappMnd_WEB_UH_NO
Den blå knappen til høyre viser den totale verdien i valgt måned. Trykk denne knappen for å gå til detaljvisning for måned.

icon_vacuum_25x25
Støvsuge
Oppgavenavn med sort tekst = ingen påminnelse denne dagen.
icon_vacuum_25x25
Støvsuge
Oppgavenavn med blå tekst = påminnelse i dag, men klokkeslettet er ikke passert.
icon_vacuum_25x25
Støvsuge
Oppgavenavn med rød tekst = påminnelse i dag, og klokkeslettet er passert.

innstillinger knapp_50pst
Trykk på knappen Innstillinger oppe i høyre hjørne for å gå til Hjelp, Oppgaver - og Belønning innstillinger.

idt_scsh_knappRefresh_WEB
Oppfrisk-knappen oppdaterer data mellom App'ene når man er tilknyttet en eller flere kontrollbrukere (gjør data tilgjengelig for tilknyttede brukere av App'en iDeserveControl). Data oppdateres også når App'en åpnes og lukkes.Neste
Forrige