Dokumentasjon iDeserveThis

På de følgende sidene beskrives hvordan iDeserveThis iPhone og iPod touch App viker - samt App'ens funksjoner.

Aktivitet
Dette er App'ens hovedvisning, hvor man legger inn alt arbeidet man gjør på tilhørende oppgave.

Belønning
I dette bildet registrerer du mottatt belønning og eventuelle fratrekk. Du får da oversikt over opptjent belønning, mottatt belønning, fratrekk og hvor mye du har til gode, for den perioden du velger å se på.

Aktivitet Detaljer
Her vises detaljer om alle aktiviteter registrert i en gitt tidsperiode.

Endre Oppgaver
Her kan man legge til nye oppgaver eller endre alle innstillingene for eksisterende oppgaver.

Endre Belønning
Her kan man legge til nye belønninger eller endre alle innstillinger for eksisterende belønninger.

Koblinger
Liste over venner du kobler app'en sammen med. Du kan søke etter venner og koble sammen med dem fra et eget søkebilde.

Rangering
Her listes din egen og dine venners score og tilhørende rangering, basert på sammenligning av registrert aktivitet.Support:
support.idt@app24seven.com