Oversikt

idc_scsh_oversikt_mnd_NO_WEB
Måned
Bildet Oversikt viser oversikt over all aktivitet pr tilkoblede bruker og består av flere detaljeringsnivåer.

Det øverste nivået viser oversikt over all aktivitet for en måned. Med pilknappene helt oppe i bildet kan man bla frem og tilbake mellom måneder.

For hver bruker vises sum opptjent belønning, sum mottatt belønning, sum fratrekk i belønning og nederst summen av disse beløpene som gir verdien for belønning tilgode.
idc_scsh_oversikt_uke_NO_WEB
Uke
Ved å trykke på en bruker kommer man ned til detaljeringsnivå uke for denne brukeren. Øverst i dette bildet vises verdier for belønning gruppert som for måned, men her summert for en uke. Med pilknappene helt oppe i bildet kan man bla frem og tilbake mellom uker.

Under overskriften
Aktivitet denne uken, listes sum belønning spesifisert på hver enkelt ukedag.

Helt nederst i dette bildet, under overskriften
Belønning denne uke/måned, listes motatte belønninger innenfor valgt uke/måned.idc_scsh_oversikt_dag_NO_WEB
Dag
Ved å trykke på en dag i ukebildet, kommer man til detaljeringsnivå dag for denne brukeren. Oppe til høyre i dette bildet vises sum belønning med grønn bakgrunn, for den valgte dagen og brukeren. Med pilknappene helt oppe i bildet kan man bla frem og tilbake mellom dager.

Datoen aktiviteten er registrert utført ses oppe til venstre, rett til venstre for sum belønning.

I feltet med grå bakgrunn vises brukernavnet på den som har godkjent aktiviteten, i tillegg til tidspunkt for godkjenning.
Neste
Forrige