Siste 7 dager

idc_scsh_siste7dager_NO_WEB
I bildet Siste 7 dager listes alle godkjente aktiviteter som er registrert av alle tilkoblede iDeserveThis brukere. Dette gjelder tilkoblede brukere med tjenesten Godkjenn og Oversikt.

Øverst i bildet velger du aktivitet eller belønning. Trykk på oppfrisk-knappen helt øverst til venstre i bildet for å lese inn eventuelle nye aktiviteter eller belønninger som er godkjent de siste 7 dagene.

Aktivitet
Aktivitetene er sortert med de nyeste øverst og de eldste nederst. Hver aktivitet har navn på dag som overskrift, med navnet på brukeren rett under. Datoen aktiviteten er registrert utført ses rett under aktivitetens navn. I feltet med grå bakgrunn vises brukernavnet på den som har godkjent aktiviteten, i tillegg til tidspunkt for godkjenning.


Belønning
Belønninger er organisert på samme måte som aktiviteter.
Neste
Forrige