Godkjenn

idc_scsh_godkjenn_aktivitet_NO_WEB
I godkjenn bildet listes alle aktiviteter som er registrert av alle tilkoblede iDeserveThis brukere med tjenesten Godkjenn, og som ikke er godkjent.

Øverst i bildet velger du aktivitet eller belønning. Antall aktiviteter og belønninger som ikke er godkjent, vises som et hvitt tall med rød bakgrunn. Trykk på oppfrisk-knappen helt øverst til venstre i bildet for å lese inn eventuelle nye aktiviteter eller belønninger som ikke er godkjent.

Aktivitet
Aktivitetene er sortert med de nyeste øverst og de eldste nederst. Hver aktivitet har navn på dag som overskrift, med navnet på brukeren rett under. Datoen aktiviteten er registrert utført ses rett under aktivitetens navn.

Du velger å godkjenne eller avvise hver enkelt aktivitet. Hvis du avviser en aktivitet vil iDeserveThis brukeren få beskjed om dette når App'en hans/hennes oppdateres.
idc_scsh_godkjenn_belonning_NO_WEB
Belønning
Belønninger er organisert på samme måte som aktiviteter, og avvises eller bekreftes av deg som bruker av iDeserveControl.
idc_scsh_godkjenn_ikkeaktiv2_NO_WEB
Tjenesten ikke aktivert
Om du ikke er tilkoblet brukere med bruk av tjenesten Kontroll, vil godkjennbildet se ut som til høyre.
Neste
Forrige