Koble til iDeserveThis bruker


idc_scsh_koblinger_tab_NO_WEB
Koblinger
For å kunne bruke denne App'en må du koble til en eller flere iDeserveThis brukere. Velg Koblinger nede til høyre.

idc_scsh_koblinger_header_NO_WEB
Trykk søkeknappen oppe i høyre hjørne for å komme til bildet du kan søke etter iDeserveThis brukere.


idc_scsh_soke22_NO_WEB
Finne bruker
Klikk i søkefeltet og skriv inn navnet (eller første del av navnet) til den brukeren du skal finne, og trykk søk knappen nede til høyre på skjermtastatuert.

idc_scsh_soke33_NO_WEB
Etter en liten stund listes alle brukernavn som passer med søkeordet du skrev inn. Om brukeren du søker etter ikke vises, kan du prøve å søke med de 3-4 første bokstavene i brukernavnet. Klikk på den grønne knappen til høyre for brukernavnet for å koble til brukeren.idc_scsh_velgtjeneste2_NO_WEB
Velg tjeneste
Du blir nå bedt om å velge type tjeneste for den valgte brukeren. Med tjenesten Oversikt får oversikt over alle registreringer som iDeserveThis brukeren gjør i sin App, mens du med tjenesten Kontroll må godkjenne alle registreringer som iDeserveThis brukeren gjør (registreringene i iDeserveThis teller ikke med før de er godkjent av deg).

Du kan velge å kjøpe en av tjenestene, eller du kan velge å prøve en av tjenestene gratis i 30 dager. Det følger ingen forpliktelser med dette, men etter 30 dager slutter tjenesten å virke. Du kan da fortsette ved å kjøpe en av tjenestene.


idc_scsh_koblinger_ventersvar22_NO_WEB
Du får beskjed om at det er sendt forespørsel til brukeren, og kommer tilbake til Koblinger. Status vil være Venter svar inntil brukeren har godkjent koblingen i sin App.

idc_scsh_koblinger_velgtjeneste22_NO_WEB
iDeserveThis brukere kan også søke opp ditt brukernavn og sende forespørsel om kobling til din App. I dette tilfellet vil brukeren ha status Forespørsel, og du må da trykke Velg tjeneste for å koble til brukeren.
Ved å trykke Velg tjeneste kommer du inn i bildet for valg av type tjeneste som vist ovenfor. Alternativt kan du velge å avvise koblingsforespørselen.

idc_scsh_koblinger_aktivtjeneste22_NO_WEB
Når både du og iDeserveThis brukeren har godtatt kobling vises status som Aktiv. Du vil i tillegg se hvilken tjeneste du bruker og hvor lenge den er gyldig.

Både du og iDeserveThis brukeren kan når som helst velge å slette koblingen, men kjøpte tjenester vil være gyldig til utløsdato, og dere kan når som helst koble sammen igjen uten å måtte betale på nytt (innenfor tjenestens gyldighetsperiode).


Neste
Forrige