Registrer bruker


idc_scsh_brukerinnstillinger_intro2_NO_WEB
Når du starter App'en for første gang åpnes et bilde hvor du blir bedt om å registrere et brukernavn. Her kan du velge å registrere et nytt brukernavn, eller å bruke et eksisterende brukernavn (Har brukernavn).
Registrer ny bruker

idc_scsh_brukerinnstillinger_nybruker2_NO_WEB
Skriv inn brukernavn, e-postadresse og passord og trykk OK. Du må vente noen sekunder mens App'en sjekker om brukernavn og passord er gyldig. Hvis alt er OK lukkes bildet og App'en er klar til bruk.

Eksisterende bruker

idc_scsh_brukerinnstillinger_eksisterendebruker2_NO_WEB
Skriv inn brukernavn og passord og trykk OK. Du må vente noen sekunder mens App'en sjekker om brukernavn og passord er gyldig. Hvis alt er OK lukkes bildet og App'en er klar til bruk.


Neste
Forrige